Hulpverlening aan kansarme kinderen en gezinnen in Sri Lanka
Stichting Santosa Westzeedijk 262 3016AP Rotterdam IBAN: NL65INGB0003177249 info@santosa.nl

Activiteiten

Activiteiten voor gehandicapten

Santosa heeft een kleine school voor gehandicapte kinderen waar dagelijks zo'n 25 tot 30 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen worden opgevangen.

Voor de oudere gehandicapten zijn we in 2007 begonnen met een sociale werkplaats waar zij op ambachtelijke wijze geschept papier maken.

Onderwijs

Aan onderwijs voor de kinderen wordt extra aandacht gegeven, elke dag zijn er lessen zoals Engels, taal, rekenen en computer. Jongeren worden gestimuleerd en financieel geholpen om cursussen te volgen.

Voor de mensen uit ons werkgebied hebben we een bibliotheek waar door de kinderen ook gestudeerd kan worden.

Het moerasgebied

Niet ver van Santosa ligt een moerasachtig gebied waar de overheid toestemming heeft gegeven aan de allerarmsten om er een hutje te bouwen. Het gebied is echter totaal ongeschikt om er te wonen. Bouwen is door de drassige grond moeilijk en bij hevige regenval staat het gebied onder water.

Avondmaaltijd

Door gebrek aan goed voedsel hebben veel kinderen een groeiachterstand en zijn erg bevattelijk voor infecties. Daarom geven wij dagelijks aan een honderdtal arme kinderen een warme maaltijd. Zij krijgen dan een vitaminerijke maaltijd met groenten, vlees, vis of sojabonen en rijst of noedels. Thuis is de maaltijd erg eenzijdig en bestaat meestal uit alleen rijst en als er vis gevangen is wat vis.

De maaltijden zijn mogelijk gemaakt door de Stichting Stampotje uit Friesland die een groot deel van de kosten betaalt.

Sport en spel

Santosa besteedt veel aandacht aan sport en spel. Santosa beschikt over een speelterrein en we hebben een overdekte ruimte waar ook bij slecht weer gespeeld kan worden. Elke dag na school en ook in het weekend en in de schoolvakanties is er opvang van kinderen en jongeren. Op ons speelterrein kunnen zij cricketen, volleyballlen, voetballen enz. Regelmatig worden wedstrijden met andere teams georganiseerd. Ook voor de kleinere kinderen worden allerlei spelen georganiseerd. Tevens is er een speelruimte voor tafeltennis, schaken, dammen, lego enz. waar druk gebruik van wordt gemaakt.

Een aantal keer per jaar organiseren wij ook een grote sportdag met allerlei verschillende aktiviteiten.

De Wim van der Beek Ceremony hall is groot genoeg om ook binnen te kunnen spelen. Er wordt nu vooral veel badminton gespeeld.

Schoon drinkwater en sanitair

Waar mogelijk bouwen we sanitaire voorzieningen, maken we waterputten en installeren drinkwatertanks. Ook leggen we elektriciteit aan bij gezinnen die nu nog afhankelijk zijn van een olielamp.

Dankzij regelmatige giften van de Stichting Gezondheidszorg kunnen wij de santaire voorzieningen van de mensen in ons werkgebied verder verbeteren. Er is met name behoefte aan schoon drinkwater en aan toiletten. Wij slaan waterputten, plaatsen plastic drinkwatertanks en bouwen toiletten met sceptic tanks.

Electriciteit

De meeste huisjes en hutjes hebben geen eletriciteit. Verlichting is dmv een olielamp en gekookt word er op houtvuur. Waar mogelijk helpen we de mensen met een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Overige hulp

Aan de meest arme gezinnen, meestal zonder vader, wordt voedselhulp gegeven. Dit gebeurt in de vorm van maandelijkse voedselpakketten, als aanvulling op wat ze zelf kunnen kopen.

Sociale hulp wordt aan veel gezinnen en bejaarden gegeven in de vorm van advies en hulp bij gezinsproblemen, gezondheids, inkomen en huisvestingsproblemen.