Hulpverlening aan kansarme kinderen en gezinnen in Sri Lanka
Stichting Santosa Westzeedijk 262 3016AP Rotterdam IBAN: NL65INGB0003177249 info@santosa.nl

Onderwijs

Na-schools onderwijs

Dagelijks worden in het Santosa huis extra lessen gegeven, zoals Engels, Singhalees, rekenen, natuurkunde en computerles. Zo'n 200 kinderen nemen deel aan deze lessen, in de leeftijden van 6 tot 20 jaar. Wij hebben hiervoor bevoegde leraren aangetrokken. In ons gebouw zijn 8 lokalen beschikbaar voor onderwijs.

De kinderen, meestal uit arme vissersgezinnen, zijn erg leergierig. Om twee uur eindigen de normale dorpsscholen. Om half vier beginnen in het Santosa huis de extra lessen. Het onderwijs op school is helaas van een slecht niveau. Vandaar dat extra onderwijs hard nodig is.

In december zijn de eindexamens van de O-levels, vergelijkbaar met de Nederlandse middelbare school. Die maand zijn er dan extra lessen voor de leerlingen die deze examens moeten doen. Wij boeken ook meetbaar succes! Tijdens de O-level examens behalen de kinderen die bij Santosa komen een significant hogere score dan de andere kinderen en ongeveer 90% slaagt voor het examen.

Studiehulp

Elke maand geven wij aan 160 arme kinderen studiehulp, o.a. voor vervoer naar school, voor (in Sri Lanka verplichte) schoolkleding, en allerlei leermiddelen zoals pennen, blocnotes etc. Ook dragen wij voor de oudere kinderen bij aan de kosten voor het volgen van cursussen, technische, kook, naai, rijbewijs enz. Ons studiefonds helpt studenten die na het behalen van hun O-level diploma door willen studeren.

De bibliotheek

Onze bibliotheek is er voor iederen uit ons werkgebied, van jong tot oud. Omdat de meeste gezinnen arm zijn betalen zij enkel een kleine bijdrage bij inschrijving, de uitleen is verder gratis. Meer dan 700 boeken worden er nu per maand uitgeleend!

Wij hebben boeken op allerlei gebied, ook studieboeken. Momenteel hebben wij zo'n 4000 boeken. Ieder jaar hebben we uiteraard nieuwe boeken nodig, deels ter vervanging van versleten oude boeken en deels ter aanvulling. Ook is er grote behoefte aan studieboeken en oefenboeken. Gelukkig krijgen we van een aantal stichtingen regelmatig een gift voor onze bibliotheek.

In onze bibliotheek is er dagelijks mogelijkheid voor de ouderen om kranten te lezen en voor de kinderen is er begeleiding bij het lezen, tekenen en andere creatieve activiteiten. Jongeren kunnen er ook studeren wanneer ze thuis geen ruimte en licht hebben.

Voor de werkzaamheden in de bibliotheek hebben wij een bibliothecaresse in dienst. Zij kaft de boeken, onderhoudt ze en voert de uitleen-administratie. Tevens verzorgt zij onze EHBO post en helpt bij de boekhouding.

De bibliotheek ligt centraal in ons gebouwencomplex en is ook een ontmoetingsplek voor iedereen. In hetzelfde gebouw is ook ons kantoor gelegen. Mede gezien de centrale plaats die de bibliotheek inneemt, en de bekendheid van ons project daardoor voor de omgeving, is Santosa onlangs aangewezen als coordinatiepunt in geval van calamiteiten. Dit is een direct gevolg van de Tsunami van 2004 waardoor een betere coordinatie bij calamiteiten noodzakelijk bleek.

Muziek

Wekelijks worden ook muzieklessen gegeven, o.a. gitaar, orgel, drum en melodica. De instrumenten hiervoor hebben wij gekregen van de Stichting Moments of Joy. Ook houden de kinderen van dansen, traditioneel en modern, en ook hiervoor worden regelmatig lessen georganiseerd. Bij festiviteiten geven de kinderen vaak uitvoeringen.

Leermiddelen

Bij het begin van ieder schooljaar geven wij zo'n 350 leermiddelenpakketten aan de armste kinderen. Er wordt door ons team regelmatig gecontroleerd of de kinderen naar school gaan. Meestal is de reden van schoolverzuim: geen voedsel of schoolkleding (Sri Lanka kent nog het schooluniform wat de mensen zelf moeten betalen). Santosa helpt dan.